Beverwijk
Rauwe charme

Project: Groot-Amsterdam (2019-2022)

Leestijd: 1 ½ minuut

Beverwijk is bekend van De Bazaar, een landelijke trekpleister, maar wat is het verhaal van de stad zelf? Een eeuw industrialisering heeft de stad en de mentaliteit van de inwoners gevormd – niet lullen, maar poetsen. Tegelijk is het ook een lieve stad, met dorpse trekjes.

Download hier het essay "De rauwe charme van Beverwijk'

Locatie(s)

Beverwijk kan zijn eigenheid mede koesteren doordat Amsterdamse woningzoekers de stad tot nu toe links laten liggen: het is onbekend, lastig bereikbaar met het ov, maar vooral is er de associatie met de vervuiling van Tata Steel.

Beverwijk maakt zich op voor een stedenbouwkundige sprong: de stad wil anderhalf maal groter worden. Maar voor wie zijn al die nieuwe woningen bestemd? En wat zal die groei betekenen voor de eigenheid?

Proefboringen

Beverwijk is een van de vijf locaties waar Stad-Forum een proefboring verrichtte om Groot-Amsterdam te leren begrijpen. We gingen op zoek naar haakjes: hoe worden buurten en wijken door verschillende groepen gebruikt en beleefd? Wat staat er te gebeuren, welke kant gaat het op? Wat voor soort nieuwe stedelijkheid ontwikkelt zich er? Welke voordelen biedt de toegenomen diversiteit, en wat gaat verloren aan eigenheid en vertrouwdheid? Tekenen zich nieuwe vormen van collectiviteit af? En in welke mate is daarin plaats voor klassieke stedelijke waarden als verrassing, openheid en tolerantie?

Pas daarna kwamen ruimtelijke vragen als: welke kansen biedt dit om te werken aan verdichting en uitbreiding? Moeten de onderzochte locaties zich spiegelen aan Amsterdam of moeten ze juist veel meer uitgaan van hun eigen DNA, kracht en dynamiek? Moeten ze verder verstedelijken – en hoe dan? – of moeten ze vooral inzetten op hun suburbane karakter en kwaliteiten?

Essay en film

Het vooronderzoek is gedaan door stedenbouwkundige Ceren Sezer, antropoloog en journalist Lotje van den Dungen nam het stokje over en schreef het essay dat u boven aan de pagina kunt downloaden.

Regisseur Roland Duong maakte een film onder de titel De rauwe charme van Beverwijk.

Hoe gaat het verder?

We zijn druk aan het werk met de afrondende publicaties over het project Groot-Amsterdam. Overkoepelend thema wordt thuisvoelen, want dat bleek de rode draad bij de proefboringen. Soms expliciet, maar vaker indirect: dan hadden bewoners, maar ook professionals en bestuurders, het over grip op de omgeving, toe-eigening, vertrouwdheid, identiteit.

Wanneer voelt iemand zich ergens thuis? En wanneer niet? Kun je het thuisgevoel versterken? En moet je dat willen? Want thuisvoelen is niet, of in ieder geval niet alleen, een inclusieve emotie: het bergt ook het risico in zich dat mensen worden buitengesloten.

We werken momenteel hard aan de afrondende publicatie en documentaire over het project Groot-Amsterdam.

Meer lezen

Groot-Amsterdam

Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl
Groot-Amsterdam
Almere Poort
Droom onder druk
Groot-Amsterdam
Hilversum
Een dorpse belofte
Groot-Amsterdam
Purmerend
Thuisvoelen in het Stadje
Groot-Amsterdam
Uithoorn
Hoe landelijk kan het blijven?
Economie / Groen / Groot-Amsterdam / Mobiliteit / Natuur / Openbare Ruimte
Hoe groot is Amsterdam?
Een animatie

Ook interessant

Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film