Purmerend
Thuisvoelen in het Stadje

Project: Groot-Amsterdam (2019-2022)

Leestijd: 2 minuten

Purmerenders zijn kinderen van de moderne stad, tegelijk zijn ze bevreesd voor de gevolgen van verdere verstedelijking. De stad mag van hen alleen verder groeien als de suburbaniteit niet wordt aangetast.

Download hier het essay 'Thuis in Purmerend'

Locatie(s)

Decennium na decennium plakte Purmerend ruim opgezette wijken aan het oude stadshart vast. Met die traditie wordt gebroken bij de 10.000 woningen die de komende twintig jaar verrijzen. Binnenstedelijk bouwen luidt het nieuwe parool van de voormalige groeikern die nooit zo’n vooruitstrevend imago had.

Hoe denken de bewoners daarover? Wat betekent thuisvoelen voor hen? Hoe belangrijk is het ons-kent-onsgevoel? En hoe verhouden ze zich tot Amsterdam en tot de vooroordelen van de stedelijke elite: ‘Purmerend is gewoon not done. Je bent half white trash als je hier gaat wonen.’

Proefboringen

Purmerend is een van de vijf locaties waar Stad-Forum een proefboring verrichtte om Groot-Amsterdam te leren begrijpen. We gingen op zoek naar haakjes: hoe worden buurten en wijken door verschillende groepen gebruikt en beleefd? Wat staat er te gebeuren, welke kant gaat het op? Wat voor soort nieuwe stedelijkheid ontwikkelt zich er? Welke voordelen biedt de toegenomen diversiteit, en wat gaat verloren aan eigenheid en vertrouwdheid? Tekenen zich nieuwe vormen van collectiviteit af? En in welke mate is daarin plaats voor klassieke stedelijke waarden als verrassing, openheid en tolerantie?

Pas daarna kwamen ruimtelijke vragen als: welke kansen biedt dit om te werken aan verdichting en uitbreiding? Moeten de onderzochte locaties zich spiegelen aan Amsterdam of moeten ze juist veel meer uitgaan van hun eigen DNA, kracht en dynamiek? Moeten ze verder verstedelijken – en hoe dan? – of moeten ze vooral inzetten op hun suburbane karakter en kwaliteiten?

Essay en film

Het onderzoek is gedaan door stadssocioloog Ivan Nio, hij schreef het essay dat u boven aan de pagina kunt downloaden. Regisseur Roland Duong maakte een film onder de titel Thuis in Purmerend? U kunt deze hieronder bekijken.

Klik hier voor het verslag van de discussie naar aanleiding van de filmpremière op 15 april 2021Meer lezen:Reacties filmpremière Purmerend

Hoe gaat het verder?

We werken momenteel hard aan de afrondende publicatie en documentaire over het project Groot-Amsterdam. Overkoepelend thema wordt thuisvoelen, want dat bleek de rode draad bij de proefboringen. Soms expliciet, maar vaker indirect: dan hadden bewoners, maar ook professionals en bestuurders, het over grip op de omgeving, toe-eigening, vertrouwdheid, identiteit.

Wanneer voelt iemand zich ergens thuis? En wanneer niet? Kun je het thuisgevoel versterken? En moet je dat willen? Want thuisvoelen is niet, of in ieder geval niet alleen, een inclusieve emotie: het bergt ook het risico in zich dat mensen worden buitengesloten.

We werken momenteel hard aan de afrondende publicatie en documentaire over het project Groot-Amsterdam.

Meer lezen

Groot-Amsterdam

Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl
Groot-Amsterdam
Beverwijk
Rauwe charme
Groot-Amsterdam
Almere Poort
Droom onder druk
Groot-Amsterdam
Hilversum
Een dorpse belofte
Groot-Amsterdam
Uithoorn
Hoe landelijk kan het blijven?
Economie / Groen / Groot-Amsterdam / Mobiliteit / Natuur / Openbare Ruimte
Hoe groot is Amsterdam?
Een animatie

Ook interessant

Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl