Vijf proefboringen
Wat kan Amsterdam voor zijn omgeving betekenen?

Project: Groot-Amsterdam (2019-2022)

Leestijd: 2 ½ minuut

Op vijf locaties doet Stad-Forum de komende maanden onderzoek naar Groot-Amsterdam: Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. De resultaten worden eind dit jaar verwerkt in vijf korte films, begin 2021 komt er een overkoepelende lange film.

Download hier de verantwoording van de vijf locaties

Stad-Forum wil de nieuwe, pluriforme stedelijkheid van Groot-Amsterdam leren begrijpen, zowel de positieve kanten als de schaduwzijden. Daarbij draaien we de verhoudingen om: centraal staat niet wat de omgeving voor Amsterdam kan doen, maar wat Amsterdam voor zijn omgeving kan betekenen.

Tijdens de eerste fase (2019/2020) hebben we de relevante thema’s verkend, in 2020/2021 laten we die thema’s landen in de regio. En daarbij nemen we niet Amsterdam als vertrekpunt, maar het ommeland in al z’n variëteit, dynamiek en complexiteit. Op vijf locaties doen we een proefboring

Locaties

Op elke locatie brengen we eerst de algemene sociaal-culturele situatie in beeld aan de hand van eerdergenoemde vragen. Daarnaast wordt er op elke locatie ook dieper geboord: wat zijn de specifieke lokale thema’s? En hoe verhouden die zich tot Groot-Amsterdam? De locaties zijn:

Deelvragen

Uitgangspunt is de menselijke maat. Dat betekent dat we niet alleen in gesprek gaan met bestuurders en onderzoekers, maar vooral ook met bewoners:

Eerst en vooral sociaal-cultureel, dan pas ruimtelijk

We gaan op zoek naar haakjes: hoe worden buurten en wijken op de vijf locaties door verschillende groepen gebruikt en beleefd? Wat staat er te gebeuren, welke kant gaat het op? Wat voor soort nieuwe stedelijkheid ontwikkelt zich er? Welke voordelen biedt de toegenomen diversiteit, en wat gaat verloren aan eigenheid en vertrouwdheid? Tekenen zich nieuwe vormen van collectiviteit af? En in welke mate is daarin plaats voor klassieke stedelijke waarden als verrassing, openheid en tolerantie?

Pas daarna komen ruimtelijke vragen als: welke kansen biedt dit om te werken aan verdichting en uitbreiding? Moeten de onderzochte locaties zich spiegelen aan Amsterdam of moeten ze juist veel meer uitgaan van hun eigen DNA, kracht en dynamiek? Moeten ze verder verstedelijken – en hoe dan? – of moeten ze vooral inzetten op hun suburbane karakter en kwaliteiten?

Film en publicatie

Een regisseur maakt vanaf het begin onderdeel uit van het onderzoeksteam. Hij maakt vijf korte audiovisuele portretten waarin wordt ingezoomd op de deelvragen per locatie aan de hand van gesprekken met een aantal inwoners. De portretten worden vervolgens op locatie gepresenteerd en inhoudelijk besproken.

De portretten en de inhoudelijke bijeenkomsten zijn de opmaat naar een afsluitende documentaire van circa 45 minuten. Deze schetst een beeld van de urgentie van de opgaven, geeft in de volle breedte antwoord op de overkoepelende vraagstelling en biedt een doorkijk naar de toekomst. Een begeleidende publicatie vertaalt de uitkomsten van het onderzoek naar een visie voor Groot-Amsterdam.

Documentaire en publicatie worden begin mei 2021 aangeboden aan en informeel besproken met het college van B en W van Amsterdam en gaan daarna op tournee door Groot-Amsterdam.

Het team

Van link naar rechts: Ivan Nio (Purmerend), Marissa Klaver (Hilversum), Nordin Lasfar (Almere Poort), Christa van Vlodrop (secretariaat Stad-Forum), Roland Duong (regisseur), Wouter Veldhuis (kernteam Stad-Forum), Guido Wallagh (kernteam Stad-Forum), Linda Vlassenrood (kernteam Stad-Forum), Tijs van den Boomen (Uithoorn), Ceren Sezer (Beverwijk)

Meer lezen

Groot-Amsterdam

Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl
Groot-Amsterdam
Beverwijk
Rauwe charme
Groot-Amsterdam
Almere Poort
Droom onder druk
Groot-Amsterdam
Hilversum
Een dorpse belofte
Groot-Amsterdam
Purmerend
Thuisvoelen in het Stadje
Groot-Amsterdam
Uithoorn
Hoe landelijk kan het blijven?
Economie / Groen / Groot-Amsterdam / Mobiliteit / Natuur / Openbare Ruimte
Hoe groot is Amsterdam?
Een animatie

Ook interessant

Groot-Amsterdam
Beverwijk
Rauwe charme
Groot-Amsterdam
Uithoorn
Hoe landelijk kan het blijven?
Groot-Amsterdam
Almere Poort
Droom onder druk