Amsterdam waterstad

Project: Waterweek (2013)

Leestijd: 2 minuten

Van woensdag 6 tot en met zondag 10 november 2013 organiseerde Stad-Forum de eerste Week van de Stad. Maarten van Poelgeest, wethouder Ruimtelijke Ordening, sprak tijdens de opening in ARCAM van ‘een nieuwe traditie.’

Onderwerp(en)

Enkele hoogtepunten uit het omvangrijke programma van de eerste Week van de Stad die Stad-Forum organiseerde:

Met een filmavond in EYE Film Instituut, met uitzicht over het IJ, is de eerste Week van de Stad op gepaste wijze afgesloten.

Amsterdam waterstad?

Het korte antwoord op deze vraag is: “ja”. De vele workshops, excursies en debatten toonden aan dat de stad nog steeds nauw verweven is met het water en dat er momenteel veel nieuwe initiatieven op en aan het water worden ontwikkeld. Met name langs het IJ worden de komende tijd een aantal zelfgeïnitieerde (drijvende) nieuwbouwprojecten gerealiseerd. En ook officiële instanties, zoals de gemeente en Waternet, blijven innoveren op watergebied.

Maar er is ook een langer antwoord mogelijk op de vraag of Amsterdam nog steeds een water is. De stad laat nog veel kansen liggen waar het gaat om bijvoorbeeld de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het water. In de tentoonstelling in architectuurcentrum ARCAM en tijdens het publieksdebat in Pakhuis de Zwijger werd dit duidelijk. Overal in de stad is water, maar op veel plekken is het niet zichtbaar en onbereikbaar. De zogenaamde Watervisie van de gemeente trekt dezelfde conclusie en zet in op meer en beter gebruik van het water in de stad.

Inspiratie haalden we tijdens de week uit het buitenland. Lykke Leonardsen, verantwoordelijk voor het klimaatbeleid van de gemeente Kopenhagen, vertelde een inspirerend verhaal over de kansen die het stijgende water kan bieden voor verbetering van onze pleinen en straten. Aik Num Puah van het waterbedrijf van Singapore vertelde over de kansen om de verspilling van schoon (drink)water drastisch te verminderen. En architect Kunlé Adeyemi presenteerde zijn drijvende school in een van de sloppenwijken van Lagos.

Stuk voor stuk voorbeelden van innovatieve vormen van watergebruik. En stof tot nadenken over de relatie van Amsterdam(mers) met het water. Daarom worden de uitkomsten van de Week van de Stad meegenomen in de verdere uitwerking van de Watervisie en in het programma van Stad-Forum initiatiefnemer van de Week van de Stad.

Met dank aan de inzet van tientallen partners trok het programma de aandacht van een brede mix van mensen, van (woonboot)bewoners en architectuurprofessionals tot jonge creatieven, ambtenaren, studenten en toeristen. Inwoners van Nieuw-West maakten gebruik van de unieke kans om met de rondvaartboot van de oude binnenstad naar hun eigen buurt buiten de ring te varen. Particuliere initiatiefnemers van waterprojecten werkten zij aan zij met vertegenwoordigers van de gemeente en o.a. Waternet tijdens het Wateratelier van de Dienst Ruimtelijke Ordening. En jong en oud nam een kijkje in de gemalen en kelders van Waternet.

We danken alle organisaties en individuen die een bijdrage leverden aan de eerste editie en zonder wie het geen succes had kunnen worden.

Meer lezen

Waterweek

Economie / Klimaat / Waterweek
Benut de kracht van het Amsterdams watersysteem
Leefbaarheid / Waterweek
Land is overschat

Ook interessant

Leefbaarheid / Waterweek
Land is overschat
Economie / Klimaat / Waterweek
Benut de kracht van het Amsterdams watersysteem
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid
Tussen Appelscha en New York