Agenda & Tips


WvdS2016 Toegangseconomie

Thema Week van de Stad 

Van Peerby tot Thuisafgehaald, van BlueCity010 tot Buiksloterham, de contouren van een deel- of circulaire economie worden steeds meer zichtbaar. Mensen bezitten bijvoorbeeld geen auto meer die in een drukbevolkte stad ruimte staat te vreten, maar delen deze met hun buren. Kringlopen worden zoveel mogelijk gesloten, in het voormalige Tropicana wordt koffiedik van het café gebruikt om paddestoelen op te kweken.

Deze ‘toegangseconomie’ biedt volop kansen om steden en dorpen efficiënter en duurzamer in te richten. Toch blijven we maar al te vaak hangen in holle frasen en uitgekauwde voorbeelden. Wat is er nu echt aan de hand? En wat moet er gebeuren om de transitie naar gedeeld en circulaire economie verder vorm te geven? Belangrijke vragen, die een sterk ruimtelijke dimensie hebben. Kan de maakindustrie bijvoorbeeld terug naar de stad komen in een volledig circulaire economie? En wat doet een platform als Airbnb met de huizenmarkt?

RUIMTEVOLK College Van Bezit naar Toegang | donderdag 13 oktober | Kytopia, Utrecht