Agenda & Tips


In wat voor een stadsregio willen wij wonen?

Op woensdag 20 juni heeft de bijeenkomst Regio Amsterdam 2025-2050 plaatsgevonden in Pakhuis de Zwijger.
Bewoners van Amsterdams en de regiogemeenten hebben samen nagedacht over de toekomst van de metropool regio. Wat is van waarde en willen we behouden en wat moet we toevoegen, bijbouwen, extra toevoegen en aandacht geven? Ter plekke is de kaart van stad en regio op weg naar 2050 ontworpen.
Na een inspirerende opening is in kleine groepen aan de slag gegaan met kaarten van stad en metropoolregio in twee ronden.
In Ronde 1 werd gezamenlijk vastgesteld wat van waarde is, wat belangrijk is en behouden moet worden.
In Ronde 2 werd aangegeven wat er echt moet veranderen met betrekking tot bijvoorbeeld infrastructuur, groen en water, woningen en kantoren, maatschappelijke en economische functies. Dat kan meer in abstracte zin, maar ook heel concreet over functies als de haven, Schiphol, bruggen, groengebieden, woonwijken, voedselhubs, maatschappelijke voorzieningen en lightrail- en metroverbindingen.
Aan het einde van de ochtend leverde dat materiaal op dat richting geeft aan de gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren en decennia. En dat uitgangspunt kan zijn van verdere sessies om uitwerking van onderdelen tot stand te brengen, samen met de betreffende stakeholders. Immers de stad van de toekomst maken we samen!