Agenda & Tips


In de markt kun je niet wonen

Het tekort aan huurwoningen is oplosbaar en huren kunnen weer betaalbaar worden, ook voor de middeninkomens. Maar dan moet Nederland wel af van het idee dat de markt de problemen moet oplossen. Lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, vijfhonderdduizend huishoudens die door de hoge huren niet kunnen rondkomen, middeninkomens die geen kant op kunnen: ‘wonen’ wordt een van de grote opgaven voor het komende kabinet. De oplossing is minder ingewikkeld dan vaak wordt gesuggereerd, maar vergt wel een heel andere koers dan die van de afgelopen jaren. De sleutel zit in een brede sociale huursector die er ook voor de middengroepen is, in het reguleren van de huurhoogte, en in bouwen, veel bouwen. Het goede nieuws: het geld is er.

In de markt kun je niet wonen | De Groene Amsterdammer | 12 april 2017