Agenda & Tips


Leerlingen in gesprek in de Raadzaal

Thema Week van de Stad 2015 

De druk op de Amsterdamse middelbare scholen neemt steeds verder toe. Dat biedt kansen voor scholen om hun aanbod uit te breiden met specifieke profielen en specialisaties. Sportklassen, muziek- en theaterklassen, tweetalig onderwijs, techniekscholen, horeca onderwijs, categorale gymnasia: nergens in Nederland zijn er zóveel kansen voor jongeren als in Amsterdam.

Stad-Forum heeft op maandag 2 november een gesprek georganiseerd met leerlingen van diverse scholen in Amsterdam om hun ervaringen te laten delen met raadslid Reinier van Dantzig, die wethouder Simone Kukenheim verving. De navolgende vragen zijn aan bod gekomen:

  • Wat is er goed aan de profielklassen?
  • Wat ontbreekt in de profielklassen?
  • Wat kan en moet beter?
  • Wat mist er nog in Amsterdam?