Agenda & Tips


In de ban van de ring: een tweedeling in Amsterdam?

Thema Het succes van tijdelijkheid 

Amsterdam is in de ban van een verhitte discussie over een vermeende ruimtelijke tweedeling tussen arm en rijk. Het idee bestaat dat (kans)arme huishoudens steeds vaker buiten de ring wonen, en de wijken binnen de ring steeds meer het exclusieve domein is van de huishoudens met een hoger inkomen. En dat de negatieve effecten hiervan voor de arme wijken en de huishoudens die er wonen groot zijn.

Aanleiding van deze discussie is een rapport van de Adviesraad Diversiteit en Integratie (ADI) en Stad-Forum, die op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders de vermeende sociaal-economische en -culturele tweedeling in Amsterdam onderzochten. Want wat blijkt: volgens de onderzoekers is er van een ruimtelijke tweedeling helemaal geen sprake. Sterker nog: een veronderstelde tweedeling werkt juist een scheiding tussen arm en rijk in de hand. En dus is het verstandig op te houden in termen van tweedeling te spreken.

De reactie naar aanleiding van een blog die Wouter Veldhuis (Stad-Forum) over dit onderwerp schreef op RUIMTEVOLK leidde tot heftige reacties. Planoloog Errik Buursink vindt dat Stad-Forum en ADI met hun advies de stad geen dienst bewijzen en dat het ontkennen van de tweedeling ‘getuigt van weinig inzicht in hoe de stad functioneert’. Collega Jos Gadet verwijt de onderzoekers dat ze de harde feiten negeren; immers alle statistieken wijzen volgens hem op een toenemende kloof tussen (kans)arm en (kans)rijk. En ook andere professionals, zoals projectmanager stedelijke ontwikkeling Evert Verhagen, reageerden verbaasd op het advies.

Aan de andere kant deelt onder andere onderzoeker Ivan Nio de conclusie van het rapport: ‘(…) als je de Westelijke Tuinsteden wegzet, zoals Gadet dat met het label ‘ultieme monotonie’ keer op keer heeft gedaan, dan doe je wel degelijk aan negatieve beeldvorming en demagogie.’ Anders gezegd: degenen die roepen dat er een sociale tweedeling is, dragen er juist aan bij.

Tijd dus voor een goed gesprek over dit verschil van inzicht. En veel belangrijker: welke risico’s en trends zijn er bijvoorbeeld op het gebied van armoede, de arbeidsmarkt, zorg, onderwijs en woningen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de stad een leefbare stad is met kansen voor iedereen? En in hoeverre bieden ruimtelijke-fysieke ingrepen en instrumenten een oplossing?

RUIMTEVOLK organiseert maandag 17 maart een gesprek in samenwerking met Stad-Forum en Pakhuis de Zwijger. Met bijdragen en in aanwezigheid van o.a.: Wouter Veldhuis (Stad-Forum), Errik Buursink (DRO – Gemeente Amsterdam), Jeroen Slot (Dienst Onderzoek en Statistiek – Gemeente Amsterdam), Firoez  Azarhoosh (Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie), Ivan Nio (Universiteit van Amsterdam), Martin van der Maas (Gemeente Den Helder). De moderatie is in handen van Egbert Fransen (Pakhuis de Zwijger) en Sjors de Vries (RUIMTEVOLK).