Agenda & Tips


De Staat van de Stad

Wereldwijd groeien steden enorm, in Amsterdam zien we dat bij uitstek. Het aantal gezinnen neemt toe en de vraag naar woningen eveneens. Dit leidt tot woningschaarste, waardoor de prijzen op de woningmarkt flink zijn gerezen. Amsterdam en omliggende gemeenten, zullen alleen al zo’n 60.000 extra woningen bouwen tot en met 2020, om aan de blijvende vraag te voldoen. Ongeveer de helft daarvan zal in de stad worden bijgebouwd. Deze groei heeft een enorme impact. Dit uit zich niet alleen fysiek, maar beïnvloedt ook hoe wij door de stad bewegen, waar we elkaar ontmoeten en op welke manier we met elkaar omgaan.

Diverse experts presenteren hun toekomstscenario’s voor de stad, en we stellen hen daarbij twee belangrijke vragen: In wat voor stad willen wij leven? En van wie is die stad?

De De Staat van de Stad | dinsdag 30 mei | Stadsschouwburg

Agenda