Stad-Forum


Stad-Forum is een onafhankelijke denktank die de gemeente Amsterdam adviseert over stedelijke ontwikkeling, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het college van B en W. Het bestaat uit twee Amsterdammers die elk een eigen bureau leiden op het snijvlak van architectuur en stadsontwikkeling: Wouter Veldhuis en Guido Wallagh.

Stad-Forum houdt de stad een spiegel voor en combineert denken, onderzoeken en doen. Het biedt bewoners en deskundigen een platform en verbindt hen met ambtenaren en politici. Voorbij de hectiek van de dag zoekt Stad-Forum naar wat we nu kunnen doen om de stad beter, sterker en in elk opzicht duurzamer te maken.

ARS

Stad-Forum is de opvolger van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS).

Archief van de ARS