Week van de Stad


Stad in Balans

Thema Week van de Stad 2015  - 29 juli 2015

Amsterdam neemt maatregelen om de groei van de stad in goede banen te leiden. Deze zomer start een aantal experimenten. Beter onderzoek met nieuwe technologieën moet uitwijzen welke feitelijke gevolgen de groei heeft voor Amsterdam. De resultaten leiden vanaf 2016 tot concrete voorstellen. Dit komt bovenop maatregelen die al in gang zijn gezet, zoals meer ruimte voor fietsers en voetgangers en stevige handhaving op illegale hotels.

Net als andere Europese steden heeft Amsterdam een grote aantrekkingskracht. Het aantal bewoners neemt toe en ook het aantal bezoekers is de afgelopen jaren gestegen. Het college ziet de groei van de stad als een positieve ontwikkeling; groei doet de stad bruisen, het brengt welvaart en kansen. Maar op sommige plekken en op sommige tijden ondervinden Amsterdammers hinder en overlast. Met meer dan 10.000 nieuwe Amsterdammers per jaar en een toenemend bezoekersaantal is het nu tijd om een koers te bepalen zodat de stad aantrekkelijk blijft voor iedereen. Met aandacht voor bewoners én het gastvrije karakter van de stad. Het college van B en W heeft daarvoor het startdocument Stad in Balans opgesteld.

Stad in Balans is een eerste analyse die het succes van de stad verklaart. Het is een verkenning van keuzes op de lange termijn zet op een rij welke maatregelen het college nu al neemt op de terreinen waar knelpunten ontstaan. Zo komt in de binnenstad meer ruimte voor fietsers en voetgangers, bijvoorbeeld in de Haarlemmerstraat en de 9 Straatjes. De bestrijding van illegale hotels is een prioriteit, het college investeert fors in de uitbreiding van handhaving daarop, zo werd vorige week bekend. Het college wil 5000 extra woningen per jaar bouwen. Daarnaast wordt van de Sloterplas een nieuw recreatiegebied gemaakt voor Amsterdammers en bezoekers. De stad blijft inzetten op spreiding van bezoekers gedurende het jaar en door de stad, ook op drukke dagen als Koningsdag en Oudjaar.

Meer berichten uit
Week van de Stad 2015

Sprong over het IJ

21 november - WEEK VAN DE STAD

Steeds meer mensen komen in Noord wonen en er komen steeds meer publiekstrekkers als het NDSM-terrei... Lees verder

Drukte biedt kansen

15 november - WEEK VAN DE STAD

Het nieuwe zesduizend-woningplan, de recentste resultaten van Stad in Balans, de pop-up fototentoons... Lees verder

Drukte biedt kansen

15 november - OPROEP AAN DE STAD

Tijdens de Week van de Stad 2015 – Amsterdam druk? Dat biedt kansen! – heeft Stad-Forum een groo... Lees verder