Week van de Stad


Masterplan 2036

Thema Week van de Stad 2016  - 5 november 2016

Masterplan binnenstad Amsterdam 2036

Wat we wél willen met de binnenstad

De Amsterdamse binnenstad dreigt onder haar eigen succes te bezwijken, consumptie verstikt de vitaliteit. Op de aanzwellende roep om actie antwoordt het gemeentebestuur met onorthodoxe experimenten en kloeke maatregelen. Maar wat ontbreekt is een visie op de toekomst. Wat voor binnenstad wil Amsterdam eigenlijk hebben?

Amsterdam was altijd avontuurlijk, open en divers – een stad met lef. Dit masterplan schetst de contouren van een eigenzinnige binnenstad, die weer vooroploopt, die de voetganger boven de fietser stelt, waar buurten zelf hun energie regelen, die woonruimte biedt aan nieuwkomers die hun geluk in de stad willen beproeven, waar ruimte is om te werken en te experimenteren, een stad voor nieuwsgierige bewoners én bezoekers.

Daarvoor zijn radicale maatregelen nodig: tienduizend parkeerplaatsen eruit, een forse toeristenbelasting die wordt gestort in een buurtfonds, bescherming van de kantoorfunctie van grote gebouwen, een hotelstop niet alleen voor de binnenstad maar voor de hele metropoolregio, de aanleg van snelle fietsroutes, de bouw van cargohubs aan de rand van de binnenstad om vrachtauto’s op te vangen, en een nieuwe coöperatie voor de huisvesting van jonge kenniswerkers én oude Amsterdammers.

Op 1 december 2016 wordt, zoals gesteld, de eerste versie van het masterplan besproken in een publiek debat in Pakhuis de Zwijger.

In de daarop volgende maanden zal het masterplan concrete uitgewerkt worden met voorbeeldstellende initiatieven in de binnenstad.

Gedurende De Week van de Stad 2017 breken we terug in het stadhuis. Dit om samen met experts EN bewonersgroepen het masterplan te finaliseren.

Zodat we op tijd zijn voor de vaststelling van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Want dit masterplan is geen vrijblijvende exercitie.

Op 18 mei 2017 is het dan zover: we leveren het Masterplan Binnenstad Amsterdam 2036 op. Niet alleen aan wethouder Eric van der Burg, die afgelopen 13 november de eerste versie in ontvangst nam, maar aan het volledige college van b en w.

Meer berichten uit
Week van de Stad 2016

Wonen

4 november - WEEK VAN DE STAD

Of andersom, afhankelijk van je inkomen. Zolang jouw buurt maar een divers sociaal karakter behoudt.... Lees verder

Toerisme

4 november - WEEK VAN DE STAD

Betere regels voor de verhuur van particuliere woningen zorgen dat álle Amsterdammers kunnen blijve... Lees verder

Economie

4 november - WEEK VAN DE STAD

Spullen gebruiken zónder ze te bezitten, dat levert niet alleen ruimte op maar scheelt je ook geld.... Lees verder

Energie

4 november - WEEK VAN DE STAD

Je eigen energie opwekken is duurzamer én goedkoper. Via zonnepanelen, warmte-opslag en betere isol... Lees verder

Mobiliteit

3 november - WEEK VAN DE STAD

We hebben niets tegen fietsen, maar wel tegen fietsfiles en kris kras fietsparkeren. Door voetganger... Lees verder